Xem video hướng dẫn 2 cách fix lỗi sim ghép 4G không active được trên iPhone Lock.